Troska o dzieci na każdym etapie edukacji jest dla nas bardzo ważna, dlatego mamy całościowy Plan Edukacji dla Twojego dziecka:

Żaczki-przygotowanie do grupy przedszkolnej
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ASQ
ASQlandia-przedszkole niepubliczne
Szkoła Podstawowa ASQ

W związku z potrzebami naszych przedszkolaków i Was rodziców, nasz Plan Edukacji obejmuje 4 obszary - każdy uwzględnia wiek oraz potrzeby dziecka.

Żaczki ASQ
W przypadku gdy dziecko nie jest gotowe, aby uczestniczyć w zajęciach grupowych, prowadzona jest terapia indywidualna i stopniowe włączanie dziecka do grupy rówieśniczej. Ten etap nazywamy etapem Żaczków, czyli przygotowaniem do grupy przedszkolnej.  Pozwala to dziecku na opanowywanie nowych umiejętności społecznych, adaptację,  ale także na dobrą pracę całej grupy, do której po okresie Żaczków nasz podopieczny dołączy.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ASQ
Przeznaczony dla dzieci z diagnozą autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. Dzieci objęte są terapią grupową i indywidualną oraz zajęciami specjalistycznymi. Podstawową metodą pracy w punkcie jest terapia behawioralna.

Niepubliczne Przedszkole ASQlandia
Dzieci z orzeczeniem z Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego ASQ o wysokim poziomie umiejętności mogą kontynuować edukację w ASQlandii. Decyzję dotyczącą możliwości przeniesienia dziecka do ASQlandii podejmuje zespół terapeutów wraz z rodzicami dziecka na podstawie obserwacji pedagogiczno-psychologicznej oraz wyników badania VB-MAPP.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ASQ
Kolejnym krokiem związanym z potrzebą tworzenia przestrzeni dla dzieci kończących etap przedszkolny, było powołanie do życia Niepublicznej Szkoły Podstawowej ASQ. Jest to placówka o statucie szkoły specjalnej i ma charakter terapeutyczny. Jej celem jest zapewnienie uczniom tej samej jakości prowadzonej terapii oraz edukacji dostosowanej do ich możliwości.