Budowanie współpracy i dobrego kontaktu z rodzicami jest dla nas podstawowym czynnikiem wzmacniającym sukces edukacyjny i terapeutyczny naszych wychowanków.

Każdego dnia pracujemy nad tym, by jakość prowadzonej terapii była utrzymana, a współpraca z rodzicami opierała się na zaufaniu i poszanowaniu wzajemnych wartości. Nasze przedszkole stworzyliśmy z myślą o dzieciach z autyzmem, zespołem Aspergera oraz dzieciach z niepełnosprawnością sprzężoną.

Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ze względu na terapeutyczny charakter placówki nasze przedszkole pracuje w godz 8.00- 15.00. Czas pobytu dziecka w przedszkolu jest ustalany indywidualnie i zależy od jego poziomu funkcjonowania.

W przypadku, gdy dziecko nie jest gotowe, aby uczestniczyć w zajęciach grupowych, prowadzona jest terapia indywidualna i stopniowe włączanie dziecka do grupy rówieśniczej. Pozwala to na efektywne opanowywanie umiejętności społecznych przez nowego przedszkolaka, a także na dobrą pracę całej grupy.

 

W przedszkolu ASQ dzieci uczą się w małych 6 osobowych grupach. Każda grupa ma swojego dedykowanego terapeutę-wychowawcę oraz pomoc wychowawcy.

Codziennie dziecko objęte jest 3 godzinną terapią grupową oraz 1,5 godzinną terapią indywidualną. Podstawową metodą pracy w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym ASQ jest terapia behawioralna.

Dodatkowo dzieci objęte są zajęciami specjalistycznymi zgodnie z zaleceniami z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd przedszkolaków na basen w celu rozwijania umiejętności pływania, oswajania z wodą oraz doskonalenia czynności samoobsługowych.

Co nas wyróżnia?

  • intensywna praca nad umiejętnościami komunikacyjnymi; 
  • oparte na wzmocnieniach motywowanie dzieci do nauki;
  • koncentracja na poprawnym zachowaniu się;
  • stawianie na samodzielność;
  • wspomaganie prawidłowych interakcji koleżeńskich;
  • nauka zabawy dostosowana do poziomu funkcjonowania dziecka.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy systemy motywacyjne.

Tabliczki żetonowe i kontrakty behawioralne są u nas standardem. Bardzo ważną rzeczą dla nas jest „odczarowanie” sytuacji uczenia i pokazanie dzieciom, że nauka jest po prostu fajna, a pożądane zachowanie się opłaca.

Nie boimy się pracy z dziećmi prezentującymi zachowania niepożądane. Sukcesy, które mamy w tym zakresie, są dla nas szczególnie cenne.

Dbamy o to, by nasze dzieci nabywały możliwie jak najszybciej nowe umiejętności.